S.NCompany NameNameGenderDate of BirthDate of E.P Issued
1(JU) SAM SUNG SAN UPBELBASE MANOJM1992-06-26 00:00:002020-02-10 00:00:00
2(YUHAN)DONGILSEOKJAENEUPANE KISHORM1997-02-01 00:00:002020-07-02 00:00:00
3JUSIKHOESAJUNGWONGEUMSOKTAMANG MAN SINGM1989-09-20 00:00:002020-10-13 00:00:00
4(JU)AITEKEUMUKTAN PEMBAM1999-04-12 00:00:002020-10-15 00:00:00
5KE-I-A-I-SAN-EOP-GAE-BALTHARU NARENDRA KUMARM1992-04-21 00:00:002020-10-27 00:00:00
6.OLI SUSHILM1998-11-07 00:00:002021-03-15 00:00:00
7.RASKOTI RAM BAHADURM2000-10-27 00:00:002021-03-15 00:00:00
8.SHRESTHA ARUNM2000-07-16 00:00:002021-03-15 00:00:00
9GUJIN P.T.F.E.CO.LTDPUN BOM BAHADURM1998-04-29 00:00:002021-03-26 00:00:00
10(JU)GWANGJINJEONJATHAPA DIPENDRAM1998-01-19 00:00:002021-10-14 00:00:00
11(JU)DONGHYEONHAITEKEUPAUDEL PRABHATM1997-03-12 00:00:002021-10-14 00:00:00
12(JU)SANG IL SEOM YUPOUDEL PRAKASHM1992-06-04 00:00:002021-10-15 00:00:00
13JUSIKHOISASANSEUNGGUMSOKRAI GHANESHM1994-04-28 00:00:002021-10-15 00:00:00
14(JU)PEULLAENMAEKSEUPARIYAR ARJUNM1997-09-20 00:00:002021-10-15 00:00:00
15BFCORPORATIONRAI KHEMM1982-07-29 00:00:002021-10-18 00:00:00
16DAE MYUNGJABEGU ANJUF1984-11-18 00:00:002021-10-27 00:00:00
17JUSIKOESAWAITISSILAMA ANILM1992-07-19 00:00:002022-02-11 00:00:00
18(JU)TEURAIPAEKLIMBU BHAKTA BAHADURM1992-02-15 00:00:002022-02-11 00:00:00
19SMSUJI CO.,LTDRAI KEBINDRAM1988-08-09 00:00:002022-02-11 00:00:00
20YUKWANG TECH CO.,LTDRAI KRISHNA KUMARM1989-08-28 00:00:002022-02-14 00:00:00
21SEONG GANG PRECISIONOLI NABARAJM2000-01-15 00:00:002022-02-21 00:00:00
22SEOBUGAEBALJAWONLAMA MINGMARM1987-02-09 00:00:002022-02-23 00:00:00
23THE WOOD CO.BASNET KHEM RAJM1990-11-14 00:00:002022-02-24 00:00:00
24FLJAISI RABILALM1999-03-30 00:00:002022-05-06 00:00:00
25SEOUL SANEOP GYEBALALE ROSHANM1988-01-30 00:00:002022-05-09 00:00:00
26SAMIL COKARKI SAGARM1997-08-25 00:00:002022-05-09 00:00:00
27EUNSUNGJUMULJUSIKHWOSATHAPA PREM BAHADURM1992-01-19 00:00:002022-05-09 00:00:00
28JUSIKOESADEOJONKEMIKALGURUNG SUJANM1987-11-06 00:00:002022-05-09 00:00:00
29WOO ILBHATTARAI BILASHM1999-12-28 00:00:002022-05-10 00:00:00
30JINYANGPLASTICGAIRE NABINM1994-12-14 00:00:002022-05-17 00:00:00
31HAN SUNGGIRI SURESHM1988-06-26 00:00:002022-05-20 00:00:00
32MIRSANUJPTAMANG BIJAYAM1992-12-09 00:00:002022-07-28 00:00:00
33POINTENCSUBEDI RIJANM1995-11-05 00:00:002022-08-01 00:00:00
34JANGSUCHEOLGANG PC INDUSTRYRAYA KSHETRINAR BAHADURM1986-04-23 00:00:002022-08-05 00:00:00
35(YU)YUILGIEOPTIWARI YAGYA PRASADM1989-07-23 00:00:002022-08-10 00:00:00
36(JU)NAMGYEONGSIKPUMTHAPA KHADKA MAYAF1998-10-19 00:00:002022-08-10 00:00:00
37SUNG WOO CO,. LTDDANGOL MADANM1992-11-18 00:00:002022-08-10 00:00:00
38(JU)ESEUWAIKOLDEUTEKEULIMBU BALIHANGM2000-02-04 00:00:002022-08-10 00:00:00
39.ALE RAMANM1994-11-22 00:00:002022-08-10 00:00:00
40HKT BEARINGS LTD.LAMA ASHOKM1995-03-04 00:00:002022-08-10 00:00:00
41HKT BEARINGS LTD.SHREES GHANSHYAMM1991-04-19 00:00:002022-08-10 00:00:00
42JUSIKOESASEUNGGANGCHEOLGANGBHATTARAI BUDDHI RAJM1985-11-28 00:00:002022-08-10 00:00:00
43JUSIKOESASEUNGGANGCHEOLGANGTHAPA MAGAR BALA KRISHNAM1988-09-02 00:00:002022-08-10 00:00:00
44HYOJAWONSIKPOOMBASNET GANESHM1987-02-17 00:00:002022-08-10 00:00:00
45HYOJAWONSIKPOOMBHANDARI SHANTI PRASADM1986-11-11 00:00:002022-08-10 00:00:00
46J.M.CGHIMIRE LAXMI PRASADM1991-12-17 00:00:002022-08-10 00:00:00
47GUKJECONCEURITEUSAHU BABURAMM1997-04-22 00:00:002022-08-10 00:00:00
48JUSIKOESAGWANGDEOKCHEOLGANGSHREEMAL ARYANM1992-12-05 00:00:002022-08-10 00:00:00
49SUNG WOO CO,. LTDTAMANG INDRA KUMARM1994-04-16 00:00:002022-08-10 00:00:00
50GEOMUNDOHAEPUNGSSUGYEONGNONGJOHAPBEOBINGHALE SUDIPM1991-05-13 00:00:002022-08-10 00:00:00
51HYUNJUN SNCTHAPA TILAK BAHADURM1987-03-12 00:00:002022-08-10 00:00:00
52DABOSIREOPRAI KIRANM1990-11-27 00:00:002022-08-11 00:00:00
53(JU)YEONGGONGCHEONANJIJEOMRAI NARESH KUMARM1991-05-03 00:00:002022-08-11 00:00:00
54.ACHARYA KAVIRAJM1988-04-16 00:00:002022-08-11 00:00:00
55.BLOON ANJANM1987-12-30 00:00:002022-08-11 00:00:00
56.GHISING DIPENDRAM1987-01-31 00:00:002022-08-11 00:00:00
57(JU)KEITIJI GUMISAEOPJANGBUDHA MAGAR RAM BAHADURM1990-06-27 00:00:002022-08-11 00:00:00
58(JU)HANGUKJUNGMILBAM DIPAK BAHADURM1994-03-06 00:00:002022-08-11 00:00:00
59CHODANGDUMRE GURUDATTAM1991-11-02 00:00:002022-08-11 00:00:00
60CHODANGLAMICHHANE UDESHM1990-03-16 00:00:002022-08-11 00:00:00
61CHODANGPAUDEL SUVASHM1991-01-30 00:00:002022-08-11 00:00:00
62DAELIMJEONGMILTEUKSOOGANGNEUPANE KAMAL RAJM1994-11-19 00:00:002022-08-11 00:00:00
63SUNGKWANG PACKAGEHAMAL KRISHNAM1988-04-10 00:00:002022-08-11 00:00:00
64JUSIKOESAGEUMGANGNOJITEKSINJALI PADAM BAHADURM1989-10-28 00:00:002022-08-11 00:00:00
65SANGMYUNGSPRAI NISHAF1998-10-15 00:00:002022-08-11 00:00:00
66POORUMOEBHUJEL SARBADAF1995-05-03 00:00:002022-08-11 00:00:00
67DAIRUMFOOD(JU)SUTAR SHYAM SINGHM1995-03-01 00:00:002022-08-11 00:00:00
68정남프라스틱RAI HOM RAJM1987-02-27 00:00:002022-08-11 00:00:00
69(U)GUNWOOMOKTAN ASHISH RAJM1983-09-03 00:00:002022-08-12 00:00:00
70(YU)YEONGDOIENJIBHATTARAI BISHNU MAYAF1995-08-31 00:00:002022-08-12 00:00:00
71(YUHAN)WUCINKIEPKHATRI KHEMENDRAM1987-03-09 00:00:002022-08-12 00:00:00
72HANKYULTECHLAWATI AGNI PRASADM1979-12-29 00:00:002022-08-12 00:00:00
73NONG-EO-POE-SA-BEO-BIN-JU-SIK-OE-SA HAN-ULTHAPA MAGAR MANJUF1995-11-16 00:00:002022-08-12 00:00:00
74SHINWONENCDARLAMI RAJESHM1987-09-03 00:00:002022-08-12 00:00:00
75SHINWONENCTHAPA MAGAR TIL BAHADURM1991-04-29 00:00:002022-08-12 00:00:00
76SINPYUNG FOOD(JU)KHARAL LAXMANM1988-03-14 00:00:002022-08-12 00:00:00
77YUHANGEUMSOKSANEOPADHIKARI BABU RAMM1987-01-18 00:00:002022-08-12 00:00:00
78YUHANGEUMSOKSANEOPRAI BHUPALM1987-04-08 00:00:002022-08-12 00:00:00
79JUNGBU ESCHEM CO. , LTDGAUTAM NIRAJ KUMARM1988-02-03 00:00:002022-08-12 00:00:00
80.BOHARA BIKASHM1988-11-20 00:00:002022-08-12 00:00:00
81(JU)DAWINJIEMSHRESTHA HEM KUMARM1987-07-25 00:00:002022-08-16 00:00:00
82DONG YANG CO.,LTDKARKI YADAVM1984-07-10 00:00:002022-08-16 00:00:00
83CHANG WON BENDING CO.,LTDBASTOLA KAMAL MANIM1985-11-22 00:00:002022-08-16 00:00:00
84NOWTECHSHERMA DILSAMM1986-04-20 00:00:002022-08-16 00:00:00
85DYBHUSAL HARI PRASADM1986-07-08 00:00:002022-08-16 00:00:00
86SAMIKJEONGMILJUSIKOESALAMA GOPAL BAHADURM1986-01-10 00:00:002022-08-16 00:00:00
87SAMIKJEONGMILJUSIKOESASHERPA SONAMM1988-06-19 00:00:002022-08-16 00:00:00
88SINYOUNG JUNGJEONKI(JU)BHATTARAI PITAMBARM1984-02-28 00:00:002022-08-16 00:00:00
89YOUNG IL JUNG MILKANDEL KESHAVM1996-05-28 00:00:002022-08-16 00:00:00
90IREGEUMSOKSHREES PRAKASHM1985-04-17 00:00:002022-08-16 00:00:00
91-PARAJULI DEEPAKM1985-09-29 00:00:002022-08-16 00:00:00
92HANATOGITAMANG UTTAM BAHADURM1983-06-17 00:00:002022-08-16 00:00:00
93HANSENGKUNWAR RAJENDRA BAHADURM1986-04-17 00:00:002022-08-16 00:00:00
94현미금속BHATT HARENDRA PRASADM1985-02-12 00:00:002022-08-16 00:00:00
95SEJONG HWASUNGCHALISE SUMANM1996-01-03 00:00:002022-08-16 00:00:00
96(JU)VITZROCELLBHUSAL KAMAL PRASADM1986-09-01 00:00:002022-08-17 00:00:00
97(JU)VITZROCELLTHAPA MAGAR KUMARM1987-12-17 00:00:002022-08-17 00:00:00
98SEGOS.CORIMAL RABINDRAM1982-08-31 00:00:002022-08-17 00:00:00
99SEGOS.COSHARMA SHIVA PRASADM1982-09-28 00:00:002022-08-17 00:00:00
100SEGOS.COTAMANG MACHINDRAM1982-05-29 00:00:002022-08-17 00:00:00
101GORYEONAENGJANGSIKPUM CO., LTDMAGAR RAJ KUMARM1983-05-24 00:00:002022-08-17 00:00:00
102GORYEONAENGJANGSIKPUM CO., LTDTAMANG MAN BAHADURM1985-05-30 00:00:002022-08-17 00:00:00
103SOOSUNG AIRFRAME IND.,LTDMIYA NUR BAKASHM1990-03-08 00:00:002022-08-17 00:00:00
104WONKANGMETAL.COPRAKASH SHARMAM1983-10-02 00:00:002022-08-17 00:00:00
105WONKANGMETAL.COSINGH JANAK BAHADURM1982-09-14 00:00:002022-08-17 00:00:00
106JFARMS SECOND PLANT CORPORATIONUPRETI BISHOWMVARM1987-03-17 00:00:002022-08-17 00:00:00
107JUSIKHOESA PAENJIKSHRESTHA RAMESHM1988-08-25 00:00:002022-08-17 00:00:00
108HYEONDAEOTOSOLLUSYEON(JU)KHAREL RAMESH RAJM1984-03-07 00:00:002022-08-17 00:00:00
109JU)BAREUNEUMNYOCHUWAIN ARJUN PRASADM1993-07-11 00:00:002022-08-18 00:00:00
110JU)BAREUNEUMNYORAI MANI BAHADURM1990-02-20 00:00:002022-08-18 00:00:00
111JU)BAREUNEUMNYOUPADHYAYA SHUSHILM1990-05-17 00:00:002022-08-18 00:00:00
112ECO STONE CO., LTD.CHAUDHARY MANOJM1993-09-05 00:00:002022-08-18 00:00:00
113NS AUTO TECHKC RAM BAHADURM1984-06-02 00:00:002022-08-18 00:00:00
114NS AUTO TECHRAI BHANUBHAKTAM1983-06-22 00:00:002022-08-18 00:00:00
115NSHITECH CO.,LTD.SUNAR SOM BAHADURM1983-01-20 00:00:002022-08-18 00:00:00
116NSHITECH CO.,LTD.THAPA HIRA BAHADURM1982-08-27 00:00:002022-08-18 00:00:00
117(JU) JUNGDOLIMBU YOBHAHANGMAF1998-01-25 00:00:002022-08-18 00:00:00
118(JU)JUNGANGSANEOPSAGHARTI KSHETRI SHANKAR MANM1985-03-29 00:00:002022-08-18 00:00:00
119(JU)JUNGANGSANEOPSATHAPA MAHENDRA SINGHM1985-03-25 00:00:002022-08-18 00:00:00
120GANGDONG ANJUN URISYANGBO SHANKAR SINGM1989-02-12 00:00:002022-08-18 00:00:00
121DAEBONGSEN THAKURI GHANSHYAMM1998-07-22 00:00:002022-08-18 00:00:00
122DAEBONGSUNARI SUBASM1997-03-14 00:00:002022-08-18 00:00:00
123SANSUGAGONG CO LTDRAI BHUPALM1987-11-13 00:00:002022-08-18 00:00:00
124SANSUGAGONG CO LTDRAI YAMANM1985-05-26 00:00:002022-08-18 00:00:00
125SEONAM PIHYEK HEOSACHHETRI ROSHAN BAHADURM2000-09-02 00:00:002022-08-18 00:00:00
126SEONAM PIHYEK HEOSAK C BASANTAM2000-04-14 00:00:002022-08-18 00:00:00
127WONHYEONGIGYEBASYAL SHANKARM1997-08-22 00:00:002022-08-18 00:00:00
128WONHYEONGIGYERAI RAHULM1995-09-10 00:00:002022-08-18 00:00:00
129WONHYEONGIGYETHAPA MAGAR NABINDRAM1995-10-12 00:00:002022-08-18 00:00:00
130JEONILSEOMYUKUNWAR MAN BAHADURM1988-02-17 00:00:002022-08-18 00:00:00
131CHEOMDANJEONGGONG YUHANCHAEGIMHOESABUDHA PURNA BAHADURM1983-06-28 00:00:002022-08-18 00:00:00
132SUNG HANPAKHRIN SUDARSHANM1994-01-22 00:00:002022-08-19 00:00:00
133.TAMANG DHARMENDRAM1992-02-05 00:00:002022-08-19 00:00:00
134JIN WON CO.KHADKA SUJANM1993-02-24 00:00:002022-08-22 00:00:00
135WON POLYTECH CO.,LTDTAMANG TRICHANDRAM1994-11-03 00:00:002022-08-23 00:00:00
136(JU)MSGHARTI CHHETRI RAM CHANDRAM1985-08-20 00:00:002022-08-25 00:00:00
137(JU)SKMCLIMBU RAM BAHADURM1990-03-04 00:00:002022-08-25 00:00:00
138(JU)SKMCPANDEY PUSHKARM1996-09-26 00:00:002022-08-25 00:00:00
139HS AQUAFID CO.,LTDSUTAR RAMESH SINGHM2000-04-16 00:00:002022-08-25 00:00:00
140KP ELECTRICKHATRI RAKESHM1994-08-24 00:00:002022-08-25 00:00:00
141KP ELECTRICMAINALI RUPESHM1993-02-12 00:00:002022-08-25 00:00:00
142P&P SAN EOPSHARMA SOBHAKHARM1992-07-09 00:00:002022-08-25 00:00:00
143NAPA SAN UPDARJI SURAJ KUMARM1994-03-12 00:00:002022-08-25 00:00:00
144NAPA SAN UPKHADGI MADANM1994-07-06 00:00:002022-08-25 00:00:00
145NONGEOPHOESABEOBIN JUTTSINUEPEUESEUHONGSEONGJIJEOMKAUSHAL PASHUPATI KUMARM1987-08-31 00:00:002022-08-25 00:00:00
146JEOUNG WOCHHETRI SANDIPM1987-05-29 00:00:002022-08-25 00:00:00
147JEOUNG WOTHAPA CHHETRI DURGA BAHADURM1986-12-03 00:00:002022-08-25 00:00:00
148JOYEONGYONGJEOPGIPANTH MADHUM1991-04-19 00:00:002022-08-25 00:00:00
149HYUNSEONGHITECHSHARMA DHRUBA KUMARM1980-06-15 00:00:002022-08-25 00:00:00
150HYEONJINARYAL DIWAKARM1998-10-22 00:00:002022-08-25 00:00:00
151HYEONJINTHAPA RAJKUMARM1998-03-20 00:00:002022-08-25 00:00:00
152HO TAE SAN EOPSHAHI BIBASHM1993-07-22 00:00:002022-08-25 00:00:00
153DAEYEONGGOLDCHOHAN BHOJ BAHADURM1993-01-29 00:00:002022-08-26 00:00:00
154DAEYEONGGOLDJABEGU BHUPENDRAM1988-10-21 00:00:002022-08-26 00:00:00
155DAEYEONGGOLDKATHAYAT BHAKTA BAHADURM1987-11-28 00:00:002022-08-26 00:00:00
156DAEYEONGGOLDLIMBU KRISHNA BAHADURM1993-02-28 00:00:002022-08-26 00:00:00
157DAEYEONGGOLDTHAPA CHHETRI HUM BAHADURM1983-07-11 00:00:002022-08-26 00:00:00
158JUNGWON PACKAGING INDUSTRYRANA GANESHM1989-07-10 00:00:002022-08-26 00:00:00
159JUSIKOESADAEGUKCHUKSANTAMANG GOVINDAM2000-01-13 00:00:002022-08-29 00:00:00
160(CO)MOCA CNTB K BIKASHM1992-04-15 00:00:002022-08-30 00:00:00
161(JU)TAEYOUNGYURISANEOPDHAKAL GOVINDAM1988-01-03 00:00:002022-08-31 00:00:00
162NEULMANNAFOODRAI SANTIKALAF1985-07-27 00:00:002022-08-31 00:00:00
163RUKOPAEK(PTKYUKPYULCHEKTLLAMA RAJUM1985-12-23 00:00:002022-08-31 00:00:00
164JUSIKHOESADAEYEONGARAENTIALE TOP BAHADURM1985-04-25 00:00:002022-08-31 00:00:00
165JUSIKHOESADAEYEONGARAENTIRAI BIRKHA DHWOJM1985-06-17 00:00:002022-08-31 00:00:00
166JUSIKHOESADAEYEONGARAENTIRAI JOR BEERM1979-09-22 00:00:002022-08-31 00:00:00
167JUSIKHOESADAEYEONGARAENTITHAPA RAN BAHADURM1980-01-09 00:00:002022-08-31 00:00:00
168SEOYOUNGINDUSTRIAL CO.,LTDRAI DILIPM1989-12-27 00:00:002022-08-31 00:00:00
169HOSEONGHITECHBUDHATHOKI AMBAR BAHADURM1991-05-24 00:00:002022-08-31 00:00:00
170HONGYEONGSIKPUMGHLAN ROJINAF1992-06-22 00:00:002022-08-31 00:00:00
171HONGYEONGSIKPUMLAMA PRAMILAF1994-01-22 00:00:002022-08-31 00:00:00
172SUAHNCHHETRI SUMANM1987-09-04 00:00:002022-09-01 00:00:00
173SUAHNSHRESTHA ANILM1986-07-03 00:00:002022-09-01 00:00:00
174EHWA HI TECHNEPAL BAMDEVM1988-07-13 00:00:002022-09-01 00:00:00
175DAOL FURNITURETHAPA BHARAT BAHADURM1983-12-25 00:00:002022-09-01 00:00:00
176TSC, CORPPAUDEL SHIVA PRASADM1989-11-18 00:00:002022-09-01 00:00:00
177GYEONGHO TEXTILE CO., LTD.TAMANG GANESHM1995-05-18 00:00:002022-09-02 00:00:00
178CHEONG AMBOGATI LAL BAHADURM1995-02-09 00:00:002022-09-02 00:00:00
179CHEONG AMDHUNGANA JHAMAKM1994-11-09 00:00:002022-09-02 00:00:00
180CHEONG AMTHAGUNNA SAGARM1999-03-15 00:00:002022-09-02 00:00:00
181CHEONG AMTHAGUNNA SUNDAR BAHADURM1999-06-20 00:00:002022-09-02 00:00:00
182(JU )TAE GEONPUN VABINM1992-10-01 00:00:002022-09-02 00:00:00
183(JU)DAEMYEONGENGKAFLEY MEGHNATHM1990-04-26 00:00:002022-09-05 00:00:00
184(JU)WONTEKEUTHAPA GANESHM1993-07-12 00:00:002022-09-06 00:00:00
185SAMJINGAUTAM PRAKASHM1994-08-06 00:00:002022-09-06 00:00:00
186DAESANENTERPRISETAMANG SANO MINGMARM1987-10-07 00:00:002022-09-13 00:00:00
187SEGWANGJUNGMILSHRESTHA SUREN KUMARM1991-10-05 00:00:002022-09-14 00:00:00
188(JU)JEONGDAUN HADONGPOKHAREL TOYANATHM1991-09-13 00:00:002022-09-14 00:00:00
189(CO)SEOLIM TECHEOJHA KEDAR NATHM1994-09-03 00:00:002022-09-15 00:00:00
190DAESEONGGEUMSOKKAYASTHA MAHESHM1988-10-09 00:00:002022-10-05 00:00:00
191(JU)JIKEIDICHAPAGAIN MANIM1988-11-21 00:00:002022-10-18 00:00:00
192SAEILGUNGUMAGAR DIPAKM1996-08-12 00:00:002022-10-18 00:00:00
193DONG JIN FOODS CO.,LTD.JIMEE CHHATRA BAHADURM1994-12-19 00:00:002022-10-18 00:00:00
194JUSIKOESAJANGUENJINIEORINGSHARMA DIPENDRAM1985-07-04 00:00:002022-10-18 00:00:00
195TAEYOUNGKIGONG CO.LTDCHHETRI BUDDHIM1992-06-27 00:00:002022-10-18 00:00:00
196JUSIKOESADEOGWONDHIKTT NARAD RAJM1990-02-21 00:00:002022-10-19 00:00:00
197JUSIKOESADEOGWONSHRESTHA KUMARM1992-11-16 00:00:002022-10-19 00:00:00
S.NCompany NameNameGenderDate of BirthDate of E.P Issued
1JANG GI YEONG NONG JANGGURUNG SUNITAF1997-06-27 00:00:002020-02-05 00:00:00
2CHAMGOLMOKJANGRAI CHANDRA PRAKASHM1988-01-26 00:00:002020-04-06 00:00:00
3GANG JEONGCHEOL FARMPAUNTHAK CHANDRA KUMARM1992-02-16 00:00:002020-04-13 00:00:00
4I CHANGBINNONGJANGLAMA NIMA CHHIRINGM1993-10-12 00:00:002021-03-10 00:00:00
5I CHANGBINNONGJANGUPADHYAYA MUKUNDAM1993-09-14 00:00:002021-03-10 00:00:00
6ANJUNGMIN FARMBANIYA SUJANM1999-03-26 00:00:002021-05-24 00:00:00
7-PUN SANTA KUMARM2000-10-10 00:00:002021-10-08 00:00:00
8-TAMANG MILANM1998-10-11 00:00:002021-10-08 00:00:00
9SIN-HAN-BIT-NONG-JANGBUDHA NARENDRAM1991-12-27 00:00:002021-10-12 00:00:00
10LEE CHANGHODHITAL GAURI DEVIF1991-06-29 00:00:002022-02-08 00:00:00
11JEONHUINONGJANGTAMANG SOM BAHADURM1990-03-18 00:00:002022-02-08 00:00:00
12-SINGJALI SUNITAF1998-05-06 00:00:002022-03-23 00:00:00
13CHOEMIHUI NONGJANGNEPALI SHOBHAF1996-10-02 00:00:002022-04-27 00:00:00
14INWONNONGJANG(BAKSEONGCHEOL)BASHYAL BIMALM1995-10-02 00:00:002022-05-02 00:00:00
15CHEOLBEOMNONGJANGPANDAY APSARAF1999-03-18 00:00:002022-05-02 00:00:00
16CHOEYEONGGWANDHAULAKOTI KAMALAF1993-12-23 00:00:002022-05-02 00:00:00
17POONGSANNONGJANGBHANDARI RUDRA PRASADM1984-03-29 00:00:002022-05-03 00:00:00
18KI TAN NONG WONRAI JYOTSANAF1996-04-12 00:00:002022-05-11 00:00:00
19SONGCHEONNONGWONB K DILLI BAHADURM1994-01-09 00:00:002022-05-13 00:00:00
20MANNEABAJGAIN MANOJM1991-10-01 00:00:002022-07-01 00:00:00
21KYUNGSAN MOKJANGTAMANG DANIELM1994-10-29 00:00:002022-08-19 00:00:00
22KIMINKUKBASNYAT ROJITM1994-08-05 00:00:002022-08-19 00:00:00
23YUGIJAYEONBOKHABYEONGNONGJANGMOKBANLAMA DINESHM1998-11-03 00:00:002022-08-19 00:00:00
24NEUNGSEO FARMROKAYA YAM KUMARM1999-05-24 00:00:002022-08-19 00:00:00
25D.S.D.JTHAPA MAGAR CHHABIM1999-11-07 00:00:002022-08-19 00:00:00
26DURIWONKARKI TAK BAHADURM1992-05-12 00:00:002022-08-19 00:00:00
27MALGEUNMULLONGJANGGHISING DHAN BAHADURM1996-01-22 00:00:002022-08-19 00:00:00
28MOONSHINKEUNFARMNACHHIRING BIJAYAM1995-11-01 00:00:002022-08-19 00:00:00
29PAKKYŎNGSULIMBU ABHIMANYUM1999-12-29 00:00:002022-08-19 00:00:00
30PAKKYŎNGSUYADAV OM PRAKASHM1999-10-12 00:00:002022-08-19 00:00:00
31PARKYEONGHANGNONGJANGDUBE SUNDARM1989-12-08 00:00:002022-08-19 00:00:00
32BONGYUNGNONGJANGRAWAT UMESH CHANDRAM1996-04-10 00:00:002022-08-19 00:00:00
33SANNAENONGJANGBHANDARI KESHABM1998-12-11 00:00:002022-08-19 00:00:00
34SANNAENONGJANGRAI SAKSHAMM2001-08-11 00:00:002022-08-19 00:00:00
35SANSEONGNONGJANGTHAPA DIPENDRAM1999-11-09 00:00:002022-08-19 00:00:00
36SANSEONGNONGJANGTHING NIL KUMARM2000-08-21 00:00:002022-08-19 00:00:00
37SAMYEOLKKULTOMATONONGJANGJOSHI GOVIND RAJM1994-01-14 00:00:002022-08-19 00:00:00
38YOUNGSUNONGJANGRAI SAROJM1993-04-18 00:00:002022-08-19 00:00:00
39WOLDEUNGDAEDEONGNONGJANGTAMANG ANILM1993-08-26 00:00:002022-08-19 00:00:00
40WALL SUNG FARMBISTA PRAKASH BAHADURM1998-06-11 00:00:002022-08-19 00:00:00
41LEE KYUNGHOSUBBA DILIPM1992-06-27 00:00:002022-08-19 00:00:00
42LEE GYUN HWAN FARMLAMA RAJENDRAM1999-08-24 00:00:002022-08-19 00:00:00
43LEE SEOK-JAE FARMLIMBU PRAKASHM1993-03-28 00:00:002022-08-19 00:00:00
44LECHANGHWANKHADKA DIMPALF1994-08-23 00:00:002022-08-19 00:00:00
45IB JIANGTHUPO AMODM1992-08-22 00:00:002022-08-19 00:00:00
46JAECHEOLLONGJANGTAMANG SUNITAF1986-12-10 00:00:002022-08-19 00:00:00
47JEONG AM CHUK SANROKA UDAMLALM1999-12-28 00:00:002022-08-19 00:00:00
48JEONGCHANGHO(JANGMI)DUMRE AGNI PRASADM1995-09-28 00:00:002022-08-19 00:00:00
49JEJUHANAREUMMOKJANGCHAND KRISHNAM1988-09-17 00:00:002022-08-19 00:00:00
50JEJUHANAREUMMOKJANGRANA MAGAR CHANDRA BAHADURM1991-03-28 00:00:002022-08-19 00:00:00
51CHANDEULLONGJANGLWAGUN DIPAKM1992-05-23 00:00:002022-08-19 00:00:00
52CH'OE MYŎNGOKBHATT PANDEY MANJUF1996-10-26 00:00:002022-08-19 00:00:00
53HAKSUN FARMSHAHI RAJ BAHADURM2001-08-22 00:00:002022-08-19 00:00:00
54HAKSUN FARMSYANGTAN SHANKARM2000-01-21 00:00:002022-08-19 00:00:00
55HAMUYEONRAI KHADGA BAHADURM1988-03-03 00:00:002022-08-19 00:00:00
56HWANYEONGCHUKSANK C DIPAKM2000-11-29 00:00:002022-08-19 00:00:00
57-KHAPTARI MAGAR PADAM BAHADURM1998-04-12 00:00:002022-08-22 00:00:00
58GO BONGSEOKRAI CHARANM1990-11-13 00:00:002022-08-22 00:00:00
59-SHRESTHA ATITM2000-07-12 00:00:002022-08-22 00:00:00
60DAE GYEONGNONGJANGYADAV JAYPRAKASHM1996-11-02 00:00:002022-08-22 00:00:00
61DAE-UN LIVESTOCK ASSOCIALTION CORPORATIONRAI AAYUSHM1996-08-29 00:00:002022-08-22 00:00:00
62.RAI SUBINDRAM1992-08-22 00:00:002022-08-22 00:00:00
63BAEJINHWANNONGJANGJHEDI MAGAR SUSANM1989-12-04 00:00:002022-08-22 00:00:00
64BUYEO MEOSWIRAENDEUKHAREL SITAF1996-02-17 00:00:002022-08-22 00:00:00
65BUYEO MEOSWIRAENDEUMAGAR CHAMELIF1998-05-10 00:00:002022-08-22 00:00:00
66SONGSOOKJABK RAM SINGHM1989-08-24 00:00:002022-08-22 00:00:00
67SUHAENGNONGJANGSIGDEL PURUSHOTTAMM1990-06-17 00:00:002022-08-22 00:00:00
68SI WONTUMBAHANGPHE LIMBU SAGARM1996-06-24 00:00:002022-08-22 00:00:00
69ACHIMAETTALGIRAI SAMJHANAF1998-02-15 00:00:002022-08-22 00:00:00
70YANG DEOK SUBUDHA DIPAKM1989-05-07 00:00:002022-08-22 00:00:00
71YANG DEOK SURAI BALARAMM1991-05-16 00:00:002022-08-22 00:00:00
72YANG DEOK SUTHAPA HUM BAHADURM1988-06-19 00:00:002022-08-22 00:00:00
73.RAI SUMITRAF1992-03-20 00:00:002022-08-22 00:00:00
74OYEONGSEOPNEPALI RUKMANM1993-01-24 00:00:002022-08-22 00:00:00
75OHUITAEKHATRI SANDHYAF2001-07-02 00:00:002022-08-22 00:00:00
76IYEONGJAE MINARILIMBU BHUWANM1997-12-20 00:00:002022-08-22 00:00:00
77IYEONGJAE MINARIRAI PANDAVM1998-06-01 00:00:002022-08-22 00:00:00
78LEE JE CHULBK JUNUF1999-01-06 00:00:002022-08-22 00:00:00
79LEE JE CHULRAI GOMAF1998-11-28 00:00:002022-08-22 00:00:00
80ILHO FARMDAMAI MANOJM1998-05-29 00:00:002022-08-22 00:00:00
81JAEJAENONGJANGNEUPANE SATYARAJM1996-01-26 00:00:002022-08-22 00:00:00
82JOIKSUGURUNG SUJANM1995-09-29 00:00:002022-08-22 00:00:00
83JOIKSUTHARU LAXMANM1994-03-08 00:00:002022-08-22 00:00:00
84JUNEERAI BHUPALM1989-04-25 00:00:002022-08-22 00:00:00
85CH'ŎNUNNONGJANGBHOTE PASANG DUKPAM1998-12-16 00:00:002022-08-22 00:00:00
86CH'ŎNUNNONGJANGPUN RAKESHM2001-04-28 00:00:002022-08-22 00:00:00
87CHEONGSEONG FARMRAI DINESHM1989-11-29 00:00:002022-08-22 00:00:00
88CHEONGSEONG FARMRAI LILA RAJM1995-04-17 00:00:002022-08-22 00:00:00
89CHOI HYOUNG JOONSHAHI SHANTIF1997-09-16 00:00:002022-08-22 00:00:00
90THAEKINONGJANGPANDEY PRADIPM1997-09-26 00:00:002022-08-22 00:00:00
91THAEKINONGJANGRAI VASKAR RAJM1995-04-06 00:00:002022-08-22 00:00:00
92PYOMYEONGCHEOL NONGJANGRAI ARUNAF2002-12-27 00:00:002022-08-22 00:00:00
93PUREUNNONGWONBHOMJAN TAMANG RESHMAF2001-03-12 00:00:002022-08-22 00:00:00
942239307291LIMBU SANTA LALM1986-07-01 00:00:002022-08-22 00:00:00
95HAYTTUL PHYOKO NONGWONCHAUDHARY BIKANDARM1988-10-21 00:00:002022-08-22 00:00:00
96HAYTTUL PHYOKO NONGWONKARKI BAM BAHADURM1992-06-30 00:00:002022-08-22 00:00:00
97HAEOREUMRAI ASHIRAF1984-04-30 00:00:002022-08-22 00:00:00
98HAEOREUMRANA MAGAR MENUKAF1989-09-21 00:00:002022-08-22 00:00:00
99HEOSEONGWOOKPANTA REJEENM2000-10-26 00:00:002022-08-22 00:00:00
100HYEONSUNENONGJANGRAI NACHHATRAM1989-02-26 00:00:002022-08-22 00:00:00
101HYEONSUNENONGJANGRAI PRASUNM1991-05-23 00:00:002022-08-22 00:00:00
102HWANINENONGJANGPAIJA TAK BAHADURM1983-03-13 00:00:002022-08-22 00:00:00
103HWANINENONGJANGRAI MAHESH KUMARM1986-02-07 00:00:002022-08-22 00:00:00
104HWANG TO FARMDANGI LAXMANM1998-01-13 00:00:002022-08-22 00:00:00
105HWANG TO FARMGURUNG SUMITM1998-05-10 00:00:002022-08-22 00:00:00
10621CBUDHA MAGAR LOKINM1996-10-02 00:00:002022-08-23 00:00:00
107GANGDAEGUTHAPA DURGA MAYAF1997-09-17 00:00:002022-08-23 00:00:00
108KO DOHYUNGRAI DEEPAKM1996-11-09 00:00:002022-08-23 00:00:00
109GOLDEUYEONGNONGJOHAPBEOBINBUDHA THAMMANM1996-12-22 00:00:002022-08-23 00:00:00
110KUEOKNONGJANGALE MAGAR TAK MAYAF1991-04-24 00:00:002022-08-23 00:00:00
111KUEOKNONGJANGGAUTAM MENUKAF1991-08-17 00:00:002022-08-23 00:00:00
112YONGJUN FARMRAI PRAMILAF1996-10-12 00:00:002022-08-23 00:00:00
113YONGJUN FARMTAMANG SABINAF1997-12-26 00:00:002022-08-23 00:00:00
114GREEN NONG JANGPAHARI RADHIKAF1998-04-26 00:00:002022-08-23 00:00:00
115KIMBYONGOKB K KAPILM2003-03-24 00:00:002022-08-23 00:00:00
116KIMBYONGOKTAMANG TIKA RAMM1982-03-10 00:00:002022-08-23 00:00:00
117KIM YOUNG JOONADHIKARI POUDEL INDIRAF1995-05-01 00:00:002022-08-23 00:00:00
118KIM YOUNG JOONMAHATO KABITAF1998-07-17 00:00:002022-08-23 00:00:00
119GIMJAEHONG(TTALGI)KHADKA BASANTIF1996-03-24 00:00:002022-08-23 00:00:00
120KIM JEONGSUKNONGJANGKUMAL SONUF1999-05-02 00:00:002022-08-23 00:00:00
121KIMJIYUNGBHANDARI SAMIKSHAF1996-09-05 00:00:002022-08-23 00:00:00
122KIMJIYUNGGHARTI JUNAF1997-06-20 00:00:002022-08-23 00:00:00
123GIMJINCHEOLSHERPA PEM LEKIF1994-04-14 00:00:002022-08-23 00:00:00
124GIM HYESUGHARTI BABINAF1995-05-03 00:00:002022-08-23 00:00:00
125GIM HYESUPARAJULI HUM PRASADM1985-12-24 00:00:002022-08-23 00:00:00
126NA HYENONGJANGKHANAL KAMALAF1999-09-01 00:00:002022-08-23 00:00:00
127NOGIDONGRAI REJINAF1999-02-11 00:00:002022-08-23 00:00:00
128NO SANGGIRAI ANITAF1997-05-09 00:00:002022-08-23 00:00:00
129NONGEOPOESABEOBIN (JU)SANAEDEULBISHWAKARMA BINODM1998-06-11 00:00:002022-08-23 00:00:00
130NONGEOPOESABEOBIN (JU)SANAEDEULRAI RAMESHM1998-12-21 00:00:002022-08-23 00:00:00
131NONGEOPOESABEOBIN YONGBONGSANNONGJANG JUSIKOESATHAPA GES KUMARM1992-07-02 00:00:002022-08-23 00:00:00
132NONGEOPOESABEOBIN YONGBONGSANNONGJANG JUSIKOESATRIPATHEE SANJAYAM1993-12-16 00:00:002022-08-23 00:00:00
133JM FARM CO., LTD.TAMANG DEUKALAF1983-03-06 00:00:002022-08-23 00:00:00
134VNIEL FARMBASNET ARJUNM1990-08-12 00:00:002022-08-23 00:00:00
135VNIEL FARMKHADKA DHAN BAHADURM1993-05-25 00:00:002022-08-23 00:00:00
136NONGEOPOESABEOBIN(JU)HAENGBOKANNONGJANG JEONGEUPKAEMPEOSEUGURUNG HASTA BAHADURM1985-12-19 00:00:002022-08-23 00:00:00
137NONGEOPOESABEOBIN(JU)HAENGBOKANNONGJANG JEONGEUPKAEMPEOSEULIMBU BUDDHI BAHADURM1987-02-27 00:00:002022-08-23 00:00:00
138NONGEOPHEOSABEOBIN HALLA CFN HANDONGJONGGYEJANGDHUNGANA SURYA KUMARM1984-08-15 00:00:002022-08-23 00:00:00
139DAEJEONYUNGMYOJANG NONGEOPOESABEOBIN JUSIKOESAALE MAGAR MENUKAF1999-04-21 00:00:002022-08-23 00:00:00
140DAEJEONYUNGMYOJANG NONGEOPOESABEOBIN JUSIKOESATHAPA DIPAF2000-11-07 00:00:002022-08-23 00:00:00
141DO DAMMAGAR TARA BAHADUR THAPAM1993-02-22 00:00:002022-08-23 00:00:00
142DONG AM FARM-HYOSUNGKHANAL JYOTI LALM1997-06-21 00:00:002022-08-23 00:00:00
143DONG AM FARM-HYOSUNGSINJALI BHARATM1995-12-13 00:00:002022-08-23 00:00:00
144DONGHAENENONGJANGTAMANG ASMITAF2001-08-10 00:00:002022-08-23 00:00:00
145DONGHWACHUKSANRAI BIPANM1998-03-19 00:00:002022-08-23 00:00:00
146RYU DAE SUNGTHAPA JAYA LALM2000-03-26 00:00:002022-08-23 00:00:00
147MAL MAE MOK JANGPANDEY NIROJM1991-02-02 00:00:002022-08-23 00:00:00
148SONG WON GYURAYMAJHI AMARM1984-05-20 00:00:002022-08-23 00:00:00
149MUNGYEONGIL NONGJANGRAI BANTAWA MAYAF2000-01-15 00:00:002022-08-23 00:00:00
150.RANA MAGAR KIRANM1998-06-11 00:00:002022-08-23 00:00:00
151.THAPA DURGAM1985-09-25 00:00:002022-08-23 00:00:00
152MUNHUISUNGNONGJANGLIMBU RESHIKAF1997-09-15 00:00:002022-08-23 00:00:00
153MUNHUISUNGNONGJANGRAI HARISH CHANDRAM1999-09-12 00:00:002022-08-23 00:00:00
154PAKKYENGNANTAMANG SOM MAYAF1992-07-11 00:00:002022-08-23 00:00:00
155BAKGYUNGHOPANERU PUNAMF2001-07-21 00:00:002022-08-23 00:00:00
156PARK YEON WOO NONG JANGB K SARITAF1990-09-24 00:00:002022-08-23 00:00:00
157PARK YEON WOO NONG JANGPULAMI MAGAR CHAMELIF1985-10-14 00:00:002022-08-23 00:00:00
158BAEKJEYANGDONYEONGNONGJOHAPBEOBIN(CHEONGYANGJIJEOM)LIMBU MAN BAHADURM1985-12-01 00:00:002022-08-23 00:00:00
159BAEKJEYANGDONYEONGNONGJOHAPBEOBIN(CHEONGYANGJIJEOM)RAI KRISHNA KUMARM1984-12-17 00:00:002022-08-23 00:00:00
160SANG SANGNONGWONNACHHIRING HARKA DHANIF1997-08-26 00:00:002022-08-23 00:00:00
161SAEHEUNGNONGPEUREOGEUACHARYA MANOJM1999-11-19 00:00:002022-08-23 00:00:00
162SAEHEUNGNONGPEUREOGEUADHIKARI PAWANM1997-11-25 00:00:002022-08-23 00:00:00
163SUNGILNONGJANGKHARBIND AKSHAY KUMARM2000-01-29 00:00:002022-08-23 00:00:00
164SEONGHYUNB K PRABINM1992-02-16 00:00:002022-08-23 00:00:00
165SEONGHYUNRAI CHANDRAM1995-07-30 00:00:002022-08-23 00:00:00
166SONGJUNGNONGUPHEEASABUPINBHATTARAI DAYARAMM1990-08-09 00:00:002022-08-23 00:00:00
167SONGJUNGNONGUPHEEASABUPINSHERPA KALDENM1991-06-24 00:00:002022-08-23 00:00:00
168SU RYONGNONGJANGRAI MANOJM2002-10-25 00:00:002022-08-23 00:00:00
169YANG YEONGHUINONGJANGCHEMJONG SITAF1998-01-15 00:00:002022-08-23 00:00:00
170YANG YEONGHUINONGJANGLAMA CHHESYANGF1997-01-20 00:00:002022-08-23 00:00:00
171OSENONGJANGRAI SHAMBHU KUMARM1984-10-19 00:00:002022-08-23 00:00:00
172OSUNIMINARIRAI ASHAF1996-08-12 00:00:002022-08-23 00:00:00
173O SEUNGHAKBIST MAHESHM1999-11-23 00:00:002022-08-23 00:00:00
174YONGSAMBASEL SUMAN KUMARM1985-04-28 00:00:002022-08-23 00:00:00
175U DONGHEONADHIKARI RUBIF1992-07-16 00:00:002022-08-23 00:00:00
176UNGYEONG FARMLUNGELI MAGAR RAKESHM2000-06-01 00:00:002022-08-23 00:00:00
177UNGYEONG FARMSHRESTHA BISHNUM2001-01-11 00:00:002022-08-23 00:00:00
178YUN HYANGSUSYANGTAN SITA MAYAF1999-12-24 00:00:002022-08-23 00:00:00
179YUN HYANGSUTHAPA CHHETRI TILAK BAHADURM1991-07-28 00:00:002022-08-23 00:00:00
180YULLINONGJANGANGDAMBE PRABINM1999-09-30 00:00:002022-08-23 00:00:00
181YULLINONGJANGPOUDEL SUBARNAM1995-08-28 00:00:002022-08-23 00:00:00
182UDDUMMALLA JEEWAN BAHADURM1985-06-17 00:00:002022-08-23 00:00:00
183ISEUNGGU NONGJANGMALLA BUDDHI BAHADURM1984-05-21 00:00:002022-08-23 00:00:00
184ISEUNGGU NONGJANGPATHAK LEKHANATHM1986-12-30 00:00:002022-08-23 00:00:00
185ISEUNGGU NONGJANGRAI SAMJHANAF1995-02-10 00:00:002022-08-23 00:00:00
186LEE YONGTAENONGJANGTAMANG DIBYAF2000-02-13 00:00:002022-08-23 00:00:00
187LEE EUN-U-NONG-JANGSHERPA DOMAF2001-03-14 00:00:002022-08-23 00:00:00
188LEE EUN-U-NONG-JANGTHING ASMITAF2001-03-09 00:00:002022-08-23 00:00:00
189LEEJEASANGKHATRI DIP BAHADURM1981-01-28 00:00:002022-08-23 00:00:00
190LEEJEASANGNEPALI YAM BAHADURM1980-10-30 00:00:002022-08-23 00:00:00
191I JIEUNTAMANG MUNA MAYAF1998-10-05 00:00:002022-08-23 00:00:00
192IMJONGHOFARMRAI ROSHIF1993-09-05 00:00:002022-08-23 00:00:00
193JANG HUI-WONLAMA SAMJHANAF1995-09-22 00:00:002022-08-23 00:00:00
194JANG HUI-WONSAMSOHANG BIRATAF1995-11-21 00:00:002022-08-23 00:00:00
195JEON NAMYANGDONKAWAR NOKH BAHADURM1999-03-10 00:00:002022-08-23 00:00:00
196JEON NAMYANGDONLIMBU KAILASHM1996-04-27 00:00:002022-08-23 00:00:00
197JEONG SEONGMIMOKTAN SAPANAF1999-08-09 00:00:002022-08-23 00:00:00
198JEONG SEONGMIPOUDEL KUNWAR MANISHAF1999-03-12 00:00:002022-08-23 00:00:00
199JEILYANGDONYOUNGNONGJOHAPOLI KUL BAHADURM1998-09-14 00:00:002022-08-23 00:00:00
200JEJUYANGGAEYOUNGNONGJOHAPTHAPA KHUM BAHADURM1994-12-07 00:00:002022-08-23 00:00:00
201JINJUNONGJANGKHAPANGI PUSPAF1995-01-23 00:00:002022-08-23 00:00:00
202JINJUNONGJANGKHATRI CHHETRI JIT BAHADURM1988-04-10 00:00:002022-08-23 00:00:00
203JINJUNONGJANGSHERPA LHAKPA DOMAF1995-11-08 00:00:002022-08-23 00:00:00
204CHOEYEONGGWANSUBBA ASIMAF1998-04-14 00:00:002022-08-23 00:00:00
205HA NA NONG SANGGURUNG SITAF2000-07-09 00:00:002022-08-23 00:00:00
206HAJAECHULLAMA KUMARIF1996-06-28 00:00:002022-08-23 00:00:00
207HA HOWANSHERPA DOLMAF1991-09-23 00:00:002022-08-23 00:00:00
208HAMPYUNGCHONJIBEOSEOTYOUNGNONGJOHAPTAMANG BIJAYAM1994-08-11 00:00:002022-08-23 00:00:00
209HYEMINNONGJANGPALUNGWA SADIKSHYAF1998-08-10 00:00:002022-08-23 00:00:00
210HYEMINNONGJANGRAI PRAMILAF1994-01-30 00:00:002022-08-23 00:00:00
S.NCompany NameNameGenderDate of BirthDate of E.P Issued
1DONG HAE GREENTEKLAMA BHIM BAHADURM1982-04-18 00:00:002019-10-24 00:00:00
2CHEONYEON CO., LTD. - POCHEON FACTORYCHAULAGAIN SUDIPM1993-02-14 00:00:002021-03-04 00:00:00
3YEOYANGNONGJANGTHAPA TAKES BAHADURM1995-04-14 00:00:002021-03-10 00:00:00
4DAWONSANEOPACHARYA SANTOSHM1993-04-28 00:00:002021-04-08 00:00:00
5SINUJEONGGONG(JU)BASNET BIKASH BAHADURM1996-03-07 00:00:002021-04-08 00:00:00
6HANGBOKNONGJANGPATHAK GOPALM1994-02-15 00:00:002022-01-21 00:00:00
7SOON GEUM MOK JANGTIMALSINA BHUPENDRAM1991-09-08 00:00:002022-03-18 00:00:00
8OSENONGJANGG T TUL BAHADURM1994-01-27 00:00:002022-03-22 00:00:00
9HABIN FARMSUBEDI LALMANIM1993-02-09 00:00:002022-03-29 00:00:00
10TAE YEONGGEUMSOKLIMBU DIPESH KUMARM1986-10-15 00:00:002022-04-08 00:00:00
11HA JAEHYEONRAI MINA KUMARIF1978-08-23 00:00:002022-04-14 00:00:00
12HYEONDAEKEIBEUL(JU)GURUNG NIRANM1987-09-07 00:00:002022-04-15 00:00:00
13JUSIKHOESAIRYANGPOJANGKHATRI LAXMANM1995-10-11 00:00:002022-04-20 00:00:00
14KINTDHAKAL CHANDRAMANIM1991-04-14 00:00:002022-04-20 00:00:00
15JINIL TECHNOLOGY CO.,LTDKARKI AMOJM1986-06-15 00:00:002022-05-02 00:00:00
16HYEONDAEKEIBEUL(JU)TAMRAKAR PADAMM1989-12-07 00:00:002022-05-07 00:00:00
17NONGEOPOESABEOBINCHAMJOEUNJUSIKOESATAMANG YABESHM1994-11-01 00:00:002022-05-10 00:00:00
18POONG JEON NONFERROUS METAL CO., LTD.BHANDARI INDRAM1989-06-18 00:00:002022-05-10 00:00:00
19POONG JEON NONFERROUS METAL CO., LTD.TAMANG DINESHM1991-05-04 00:00:002022-05-10 00:00:00
20YEONGSEONGMOKJANGK C JANAKM1990-04-18 00:00:002022-05-10 00:00:00
21NONGEOPOESABEOBIN JUSIKOESA JEONTONGHANUBHANDARI PADAMM1992-10-04 00:00:002022-05-12 00:00:00
22HANGUGILLEKSEU(JU)PANDEY JIVANM1994-04-14 00:00:002022-05-13 00:00:00
23YUHANHOESASINHEUNGKEMIKALLIMBU SURYA MANM1983-03-06 00:00:002022-05-16 00:00:00
24(YU)SINGEURINSANEOPBHANDARI PRAKASHM1991-03-29 00:00:002022-05-17 00:00:00
25JU SIGHOESASEUNGILPOJANGGHALE BIKULM1980-04-26 00:00:002022-05-19 00:00:00
26NONGEOPOESABEOBIN YONGBONGSANNONGJANG JUSIKOESAOLI BHUPENDRAM1994-08-18 00:00:002022-05-20 00:00:00
27DONG GEUN STOCK FARMARYAL TOYARAJM1987-10-24 00:00:002022-05-20 00:00:00
28KIHOTEMPORARY CO.LTDCHEMJONG AIN BAHADURM1985-09-06 00:00:002022-05-24 00:00:00
29KIHOTEMPORARY CO.LTDSHRESTHA JEEWAN KUMARM1985-06-16 00:00:002022-05-24 00:00:00
30JEOUNG WOCHAND SURENDRA BAHADURM1986-04-05 00:00:002022-05-24 00:00:00
31JIN YEONGTEKEURAI UMESHM1988-07-02 00:00:002022-05-25 00:00:00
32HALLA YUKGYEKARKI SAROJM1994-12-09 00:00:002022-05-26 00:00:00
33FLOWERLOVEGURAGAIN MANOJM1988-09-27 00:00:002022-05-27 00:00:00
34BOGWANGYEOMGONG CO., LTD.KARKI BIMALM1995-04-24 00:00:002022-05-31 00:00:00
35BOGWANGYEOMGONG CO., LTD.SHARMA BHUSAL RAVIM1991-06-28 00:00:002022-05-31 00:00:00
36SEONGILJONGDONNEUPANE CHHABILALM1993-04-17 00:00:002022-06-02 00:00:00
37(JU)IKIMSAMSEUNGGONGJANGACHARYA GURU PRASADM1996-09-24 00:00:002022-06-07 00:00:00
38KIMJEONGSUKCHEMJONG DAMBARIF1988-07-02 00:00:002022-06-07 00:00:00
39NAMSINPAUDEL BISHNU PRASADM1991-01-22 00:00:002022-06-07 00:00:00
40HANSEONGMUYEOKKARKI SANJYAM1993-06-05 00:00:002022-06-07 00:00:00
41SAMSEONGJONGHAPSANGSAPUTUWAR DHARMAM1986-12-31 00:00:002022-06-08 00:00:00
42IL KAINGMUNSURI SOYOAB AKHTARM1993-04-17 00:00:002022-06-08 00:00:00
43JUSIKOESAGEORIMBHATTARAI CHET NARAYANM1988-02-19 00:00:002022-06-08 00:00:00
44JUSIKOESAGEORIMSAUD SUJIT KUMARM1987-12-31 00:00:002022-06-08 00:00:00
45ELLIMTECHTUMSA TULASIM1988-09-19 00:00:002022-06-10 00:00:00
46SANSUGOL GUNWIHAMAL DOVANM1995-09-11 00:00:002022-06-10 00:00:00
47SILTECHGOLE RAJ KUMARM1989-11-14 00:00:002022-06-13 00:00:00
48CNUS.CO.,LTDRAI PARUHANGM1993-07-11 00:00:002022-06-14 00:00:00
49NOSUNG SANUPLAMA MUKTAN SUMANM1994-03-15 00:00:002022-06-15 00:00:00
50(JU)SEIRIENJINYASUR HIRO LALM1995-01-16 00:00:002022-06-16 00:00:00
51AGRICULTURAL CORPORATION LIMITED COMPANY, ISAACPANDEY RAMESHM1996-10-13 00:00:002022-06-17 00:00:00
52URISONYEONGAMNONGJANGK C DIPENDRAM1991-04-28 00:00:002022-06-17 00:00:00
53DAESONGSANEOPRAI SANTOSHM1991-02-22 00:00:002022-06-20 00:00:00
54JIN MI CO., LTDKAWAR VISHWA RAMM1989-12-11 00:00:002022-06-20 00:00:00
55PUNG WOLNONGJANGPOUDEL SABINM1991-07-21 00:00:002022-06-21 00:00:00
56(CO)KYEONGSEONG KOREABHATTA SARJANM1989-10-01 00:00:002022-06-23 00:00:00
57남해이엔씨 주식회사DHAKAL SUMANM1991-12-04 00:00:002022-06-23 00:00:00
58HAN DAEHWAHAKGAUTAM MADANM1990-10-14 00:00:002022-06-23 00:00:00
59CHUN RYEONGPOKEUTHAPA MAN BAHADURM1990-01-14 00:00:002022-06-27 00:00:00
60GEUMGANGGANGEOP CO.,LTD.SHRESTHA RABINDRAM1986-10-14 00:00:002022-06-27 00:00:00
61DI O TEKPANDEY DURGA PRASADM1993-02-18 00:00:002022-06-29 00:00:00
62YU SUNGG C PRADEEPM1994-02-18 00:00:002022-06-29 00:00:00
63YU SUNGREGMI AKSHAYA KUMARM1995-04-22 00:00:002022-06-29 00:00:00
64MYEONGJINTEKEUGAUTAM TIKARAMM1987-10-29 00:00:002022-06-30 00:00:00
65(JU)ELLENPENDEY RESHAM PRASADM1994-12-16 00:00:002022-06-30 00:00:00
66(JU)TAEHYEON HYEONPUNGGONGJANGPARIYAR SURENDRAM1989-10-06 00:00:002022-06-30 00:00:00
670UPADHYAYA PRAKASHM1996-03-07 00:00:002022-06-30 00:00:00
68JUSIKHEOSAGIWOOENGGUPTA RINKUM1992-01-09 00:00:002022-06-30 00:00:00
69JUSIKHEOSAGIWOOENGTHAPA DHAN KUMARM1991-11-07 00:00:002022-06-30 00:00:00
70JUN SEONGKOTINGGURUNG KAJI MANM1989-05-09 00:00:002022-06-30 00:00:00
71WORLD OAG C RAJUM1989-09-04 00:00:002022-07-01 00:00:00
72(JU)IJIBODEMAHARJAN KHUM PRASADM1994-09-16 00:00:002022-07-01 00:00:00
73MYOUNGSUNGGURUNG MALATIF1993-06-10 00:00:002022-07-04 00:00:00
74MYOUNGSUNGTHAPA SABITAF1994-06-22 00:00:002022-07-04 00:00:00
75(JU)CHEONGWONSANEOP-GONGJUJIJEOMLAMSAL KISHORM1985-12-03 00:00:002022-07-05 00:00:00
76DONGSUNG INDUSTRYMOKTAN MITHUN KUMARM1993-02-05 00:00:002022-07-05 00:00:00
77.BARAL KUL PRASADM1983-03-05 00:00:002022-07-06 00:00:00
78(JU)SEOJINALMINYUMRAI BIKASHM1992-05-09 00:00:002022-07-06 00:00:00
79(JU)SEOJINALMINYUMRANA NARAYANM1993-03-28 00:00:002022-07-06 00:00:00
80HOERIMCHEOLGANG CO.,LTDUPADHYAYA ASHOKM1994-07-31 00:00:002022-07-06 00:00:00
81GONGCUPCHAUDHARY MASUR LALM1991-10-09 00:00:002022-07-06 00:00:00
82DONG YEONTAMANG RAJANM1989-07-27 00:00:002022-07-06 00:00:00
83SANGNOKTEKEUGURUNG GYAWAM1993-03-10 00:00:002022-07-06 00:00:00
84(JU)DAEGILPAEKRAI MITRA KUMARM1988-04-30 00:00:002022-07-07 00:00:00
85(JU) HK POWERTEC UI SEONG JI JEOMNEUPANE KAMALM1995-07-15 00:00:002022-07-07 00:00:00
86GAGUSHOWCHAUDHARY AJAYM1993-12-29 00:00:002022-07-07 00:00:00
87HANEULBADA(IYEONGSUK)PAKHRIN ASHOKM1993-07-09 00:00:002022-07-07 00:00:00
88NCTECH17HUMAGAI DEVENDRAM1995-04-22 00:00:002022-07-08 00:00:00
89KP LIGHTING & TELECOM CO., LTD.POKHAREL BABU RAMM1985-11-09 00:00:002022-07-08 00:00:00
90SINHEUNGJIGWAN JUSIKOESA(HWASEONG)RAI BIROSM1994-12-01 00:00:002022-07-08 00:00:00
91MURIMS&PACHARYA PABANM1993-02-09 00:00:002022-07-09 00:00:00
92(JU)SANG IL SEOM YUGURUNG SANTOSHM1986-02-10 00:00:002022-07-11 00:00:00
93ASUN CO.,LTD.PANDEY HARIM1995-09-20 00:00:002022-07-11 00:00:00
94(JU)JOEUNGEURASEUHWAIBEOHWASEONGJIJEOMBUDHA BHIMBAHADURM1988-01-28 00:00:002022-07-12 00:00:00
95(JU)JOEUNGEURASEUHWAIBEOHWASEONGJIJEOMTHAPA CHHETRI GYANENDRAM1989-02-13 00:00:002022-07-12 00:00:00
96T.KCORP.REGMI PARTIKM1990-10-10 00:00:002022-07-12 00:00:00
97T.KCORP.SHREES MAN BAHADURM1991-04-24 00:00:002022-07-12 00:00:00
98JUSINTEUGSUHABGEUM CO., LTDTHAPA ROSHANM1991-08-18 00:00:002022-07-13 00:00:00
99WHEELCORPDARJI DINESHM1989-04-15 00:00:002022-07-13 00:00:00
100GUKJECONCEURITEUGYAMI SHIVA BAHADURM1987-07-09 00:00:002022-07-13 00:00:00
101BIAENPIWOLDEU(JU)LAMA UMESHM1994-01-05 00:00:002022-07-13 00:00:00
102BIAENPIWOLDEU(JU)RAI PRADEEPM1995-11-03 00:00:002022-07-13 00:00:00
103(JU)HANATECHMARASINI RESHAM LALM1986-12-22 00:00:002022-07-13 00:00:00
104WON GEUMBUNCHEPOKHAREL RAMCHANDRAM1989-07-09 00:00:002022-07-14 00:00:00
105(JU)GEONUARYAL BIJAYM1988-05-08 00:00:002022-07-14 00:00:00
106(JU)DAWONSINS YEONGCHEONGIGEOMK C GYAN BAHADURM1990-10-28 00:00:002022-07-14 00:00:00
107HYEONPILGHIMIRE BIKALM1991-06-02 00:00:002022-07-14 00:00:00
108BUCHEONB K GOVINDAM1993-07-08 00:00:002022-07-15 00:00:00
109SONGDO WOOD CO.TAMANG DEV RAJM1993-07-02 00:00:002022-07-15 00:00:00
110SAMJEONG CHEMICALNEUPANE GANESHM1988-05-18 00:00:002022-07-15 00:00:00
111YEONG WON-SEOK-JAEKSHETRI MEHENDRAM1991-05-15 00:00:002022-07-15 00:00:00
112SAMHO GLASS CO., LTD.THAPA TEJ BAHADURM1991-02-28 00:00:002022-07-18 00:00:00
113JUSIKOESASINUSANEOPBHUSAL MADANM1994-02-08 00:00:002022-07-18 00:00:00
114JUSIKOESASINUSANEOPSHRESTHA SUJANM1993-06-30 00:00:002022-07-18 00:00:00
115DASINADHIKARI YADAV PRASADM1977-06-02 00:00:002022-07-19 00:00:00
116T.P.GBHANDARI TRIBIKRAMM1986-08-26 00:00:002022-07-19 00:00:00
117MIRAESSEOMOTEKLIMBU GANESHM1991-06-03 00:00:002022-07-20 00:00:00
118FOSRAI UDAYAM1994-03-06 00:00:002022-07-20 00:00:00
119FOSTAMANG BIRMANM1994-06-16 00:00:002022-07-20 00:00:00
120CHEONGSAN JUNGGIKHATRI BHIM KUMARM1994-08-06 00:00:002022-07-20 00:00:00
121HYOSEONGEEOKAEPKAFLE TANKA PRASADM1979-07-28 00:00:002022-07-20 00:00:00
122(JU)EICHIESEUPOJANGSANEOPKATUWAL UTSHABM1989-08-07 00:00:002022-07-21 00:00:00
123JINSEOUNG D&PNEPALI SANTOSHM1995-08-04 00:00:002022-07-21 00:00:00
124SEJUNGTECHPOMU MAYAF1988-11-30 00:00:002022-07-21 00:00:00
125JUSIKOESA JAEIREOBEOGIRI SHIVA PRASADM1984-04-22 00:00:002022-07-21 00:00:00
126(JU) POL LI MEO TECHRAI NILAMM1994-03-11 00:00:002022-07-22 00:00:00
127MKGLOVALRAI RAM KUMARM1993-11-25 00:00:002022-07-22 00:00:00
128TJYUTTSEOWONESEUEMTHAPA RESHAM BAHADURM1986-06-04 00:00:002022-07-25 00:00:00
129(JU)NAEILSIKPUMSHARMA UMA NATHM1989-03-03 00:00:002022-07-25 00:00:00
130KEIAIPITAMANG PADAM BAHADURM1991-09-03 00:00:002022-07-27 00:00:00
131JO EUNJEONGMILB K PRAKASHM1994-10-02 00:00:002022-07-27 00:00:00
132PARAN FOODRAWAT BISHALM1990-10-08 00:00:002022-07-27 00:00:00
133(JOO)GLOBALCONCEPSGURUNG KRISHNAM1994-07-01 00:00:002022-07-28 00:00:00
134ECO STONE CO., LTD.G M DAMARM1994-05-22 00:00:002022-07-28 00:00:00
135YUJEONGGAEBALKHADKA DIPAKM1981-01-10 00:00:002022-07-28 00:00:00
136SINHEUNGSTONE INCSHARMA CHAPAGAIN MANOJM1994-11-18 00:00:002022-07-28 00:00:00
137DONG JOO LTD.RAI KHAGENDRAM1981-01-18 00:00:002022-07-28 00:00:00
138HO SEUNGBLON RAJ KUMARM1992-03-15 00:00:002022-07-29 00:00:00
139JUSIKOESASEONURAI RAM PRASADM1981-03-25 00:00:002022-08-01 00:00:00
140-DANGI HEMRAJM1993-05-25 00:00:002022-08-02 00:00:00
141JUSIKOESADAEGUKWANGYEONGGIEOPGURAGAIN PRADIPM1996-12-19 00:00:002022-08-02 00:00:00
142U SEONGPORIPHOUDAR KABINM1991-08-19 00:00:002022-08-03 00:00:00
143CHEONGWANGSANEOP(JU)GHARTI NANDALALM1994-07-19 00:00:002022-08-05 00:00:00
144CHUNG MOKSHRESTHA MAHESH KUMARM1991-08-29 00:00:002022-08-05 00:00:00
145NONGEOPOESABEOBINNEUNGGIL(YU)KARKI JHAK BAHADURM1988-07-12 00:00:002022-08-08 00:00:00
146DEOWONANGDEMBEY SURESH SINGM1994-11-28 00:00:002022-08-08 00:00:00
147KY MUYEOK.INCLAMA GHYAMSOM1984-04-21 00:00:002022-08-09 00:00:00
148DAESANENTERPRISEPUN KRISHNAM1982-09-13 00:00:002022-08-09 00:00:00
149TAEYANGHUREMDHIMAL SANAMM1994-09-08 00:00:002022-08-09 00:00:00
150(JU)SAMHWANGIGONGKHADKA ANILM1992-05-05 00:00:002022-08-11 00:00:00
151SINWONDNJJUSIKHEOSADHIMAL KHEM PRASADM1984-10-04 00:00:002022-08-11 00:00:00
152TAECHANG INC.KAFLE PRAKASHM1995-11-09 00:00:002022-08-11 00:00:00
153(JU)KEIDEOBEURYUGIUSANEOP2GONGJANGMADEN KHIL NATHM1991-09-12 00:00:002022-08-12 00:00:00
154DONGAJONGHAPINSWAESALIMBU BHAKTA RAJM1988-09-30 00:00:002022-08-12 00:00:00
155DAEJIYOUNGKHADKA PRADIPM1991-12-17 00:00:002022-08-16 00:00:00
156DAE SANGSIKPUMSHERPA ANG NURIM1996-01-23 00:00:002022-08-16 00:00:00
157TTJUTTSINHEUNGIENJIGURUNG MANOJM1987-04-02 00:00:002022-08-16 00:00:00
158KPIBHUSAL HIMALAYAM1987-02-11 00:00:002022-08-18 00:00:00
159(주)충남R&PRIJAL BHIM PRASADM1978-06-21 00:00:002022-08-18 00:00:00
160MIJINCHEMICAL IND.CO.LTDPANDEY PRAKASHM1994-10-21 00:00:002022-08-18 00:00:00
161MIJINCHEMICAL IND.CO.LTDRANABHAT GANESHM1996-08-27 00:00:002022-08-18 00:00:00
162(JU)GEURINWICHIGURUNG SURESH KUMARM1989-04-04 00:00:002022-08-19 00:00:00
163APPTECDAHAL ROM BAHADURM1995-12-28 00:00:002022-08-19 00:00:00
164SAEBITCHEOLGANGJUSIKOESAGURUNG DAMBER BAHADURM1986-07-09 00:00:002022-08-19 00:00:00
165JU)DAEJINENGMECHE BIJAYM1987-07-26 00:00:002022-08-19 00:00:00
166YULWONANGDEMBE DESH KUMARM1986-04-16 00:00:002022-08-23 00:00:00
167D.K METALSINGH NARENDRAM1996-12-20 00:00:002022-08-26 00:00:00
168(JU) JSTECHSUNUWAR BIKASM1992-02-05 00:00:002022-08-30 00:00:00
169TEOBOTEK(JU)LAMA YUBA RAJM1991-07-22 00:00:002022-09-05 00:00:00
170NAMYOUNG CO.,LTD.TAMANG RAJEETM1993-06-25 00:00:002022-09-07 00:00:00

Leave a Reply

Your email address will not be published.